Skip to content
Πίσω Πίσω

Επαναταξινόμηση Φορτηγού Ι.Χ. λόγω Μεταβίβασης

Αρμόδιο Τμήμα

Το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικ/νιων κάθε Περιφερειακής Ενότητας ή και σε τοπικό επίπεδο τα Τμήματα Μεταφορών Μοιρών, Αρκαλοχωρίου, Σητείας και Ιεράπετρας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Α. Γενικά Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση -Υπ. Δήλωση
  2. Βιβλιάριο Μεταβολών κατοχής και κυριότητας (Αφορά Φορτηγά με ΜΑΜΦΟ πάνω από 4.000 Kg).
  3. Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής). Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλων αντίστοιχων εγγράφων (Άρθρο 3, Ν.2690/99).
  4. Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ).
  5. Απόδειξη καταβολής τέλους έκδοσης Άδειας οχήματος 75€ από την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.
  6. Αποδεικτικό πληρωμής τυχόν προκύπτουσας διαφοράς εισφοράς στην Δ.Ο.Υ.

Β. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά ως προς το Επάγγελμα

Κατά κύριο επάγγελμα Αγρότης ή Κάτοχος Αγροτικής Εκμετάλλευσης:

7. Βεβαίωση (πιστοποιητικό) εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων στην οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι «επαγγελματίας αγρότης» ή «κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης».
Αν δεν προκύπτει το είδος της εκμετάλλευσης υποβάλλεται κατά περίπτωση:

 • Αντίγραφο της δήλωσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) για γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση.
 • Αντίγραφο του Μελισσοκομικού βιβλιαρίου (μελισσοκομική εκμετάλλευση).
 • Αντίγραφο αλιευτικής άδειας σκάφους (Αλιείς).
 • Αντίγραφο άδειας ίδρυσης & λειτουργίας ή της σύμβασης παραχώρησης εκμετάλλευσης της λιμνοθάλασσας (υδατοκαλλιεργητές).
 • Βεβαίωση από δασικό συνεταιρισμό (δασεργάτες ρητινοσυλλέκτες).

Μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότης:

8. Το τελευταίο εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης και ευκρινές φωτοαντίγραφο τελευταίας φορολογικής δήλωσης Ε1.
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται «Δεν έχω στην κατοχή μου άλλο αγροτικό αυτοκίνητο»

Yπόλοιπα επαγγέλματα:

9. Ανάλογα με την επαγγελματική δραστηριότητα και για την διαπίστωση μεταφορικού έργου προσκομίζεται έντυπο με τον ή τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) από το Taxisnet & Φωτοαντίγραφο εντύπου Ε3.
Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο μεταφέρει τρόφιµα ή είδη δηµόσιας υγείας προσκομίζεται βεβαίωση Κτηνιατρικής ή Υγειονομικής υπηρεσίας ή οποιαδήποτε άλλη έγγραφη συναίνεση συναρμοδίων κατά περίπτωση Υπηρεσιών.

Πληροφοριακά Στοιχεία

Δικαιούχοι κτήσης Αγροτικού αυτ/του ΦΙΧ είναι:
Οι Επαγγελματίες Αγρότες.
Οι Κάτοχοι Αγροτικής Εκμετάλλευσης.
Οι μη κατά κύριο Επάγγελμα Αγρότες.
Ο Επαγγελματίας Αγρότης ή Κάτοχος Αγροτικής Εκμετάλλευσης δικαιούται να ταξινομήσει φορτηγό αυτοκίνητο με ΜΑΜΦΟ και πάνω από 2,5 τόνους προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά της περίπτωσης Β 7.
Ο μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότης μπορεί να ταξινομήσει Φορτηγό αυτοκίνητο με ΜΑΜΦΟ μέχρι 2,5 τόνους (2.500 κιλά) ή μέχρι 1.300 Kg ωφέλιμο εφόσον στη φορολογική δήλωση δηλώνει εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας με την προϋπόθεση άσκησης άλλης κύριας επαγγελματικής δραστηριότητας δηλαδή να έχει οποιαδήποτε ιδιότητα που του αποφέρει εισόδημα μεγαλύτερο από το αγροτικό και εφόσον προσκομίσει τα δικαιολογητικά της περίπτωσης Β 8.
Φορτηγό αυτ/το με ΜΑΜΦΟ άνω των 3.500 Kg πρέπει να φέρει υποχρεωτικά ABS.

Διάρκεια έκδοσης πράξης

Έως 50 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την υπηρεσία)

Κόστος

Τέλος έκδοσης άδειας € 75 και τυχόν διαφορά εισφοράς ή τέλη κυκλοφορίας αν οφείλονται.

Σχετική Νομοθεσία