Skip to content
Πίσω Πίσω

Αποχαρακτηρισμός αυτοκινήτου Δ.Χ.

Αρμόδιο Τμήμα

Το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικ/νιων κάθε Περιφερειακής Ενότητας ή και σε τοπικό επίπεδο τα Τμήματα Μεταφορών Σητείας και Ιεράπετρας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – Υπ. Δήλωση.
 2. Άδεια κυκλοφορίας, Βιβλιάριο Μεταβολών και κρατικές πινακίδες.
 3. Αποτύπωμα του αριθμού πλαισίου του οχήματος στο παρόν έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης ή σε Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86  ή Πρακτικό Επιθεώρησης.
 4. Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 5. Εξοφλητική πράξη παραχώρησης κυριότητας (αν είχε παρακρατηθεί από τον πωλητή).
 6. Επίδειξη  Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας  ή Άδεια Διαμονής). Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας  ή άλλων αντίστοιχων εγγράφων (Άρθρο 3 Ν.2690/99).
 7. Για την απόδειξη της ταυτότητας Νομικού προσώπου απαιτείται: Αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις Α.Ε. προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της.

Πληροφοριακά Στοιχεία

Γενικά

 • Η Αντικατάσταση αυτοκινήτου Δημόσιας Χρήσης γίνεται με αυτοκίνητο ίδιας κατηγορίας με αυτό που αποχαρακτηρίστηκε.
  π.χ Το αποχαρακτηρισμένο ΕΔΧ-ΤΑΞΙ αντικαθίσταται από ΕΔΧ-ΤΑΞΙ και όχι από ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ.
 • Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας για τον αποχαρακτηρισμό και την αντικατάσταση, απαιτείται η κατάθεση Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης από όλους τους ιδιοκτήτες.
 • Για τη μη αυτοπρόσωπη κατάθεση της Αίτησης- Υπ. Δήλωσης ή παραλαβή της τελικής διοικητικής πράξης, απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτούμενου προσώπου στο παρόν έντυπο με ταυτόχρονη θεώρηση του γνησίου υπογραφής ή η προσκόμιση εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή ΚΕΠ. Δεκτό γίνεται επίσης και Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο.

Αποχαρακτηρισμός

 • Διαπίστωση ταυτότητας αυτοκινήτου Δημόσιας Χρήσης κατά τον Αποχαρακτηρισμό.
  • Για τον αποχαρακτηρισμό αυτοκινήτου Δημόσιας Χρήσης δεν απαιτείται η προσκόμιση του οχήματος στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.
  • Η ύπαρξη του οχήματος και η διαπίστωση της ταυτότητας του αποδεικνύεται με την προσκόμιση του αποτυπώματος του αριθμού πλαισίου στο έντυπο της Αίτησης -Υπεύθυνης Δήλωσης είτε σε Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86. Αν δεν είναι δυνατή η αποτύπωση του αριθμού πλαισίου από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα προσκόμισης του οχήματος για Επιθεώρηση και τη σύνταξη Πρακτικού Επιθεώρησης.
 • Αποχαρακτηρισμός και Αντικατάσταση κλαπέντων ή εξαφανισθέντων ή ολοσχερώς καταστραφέντων Δ.Χ αυτοκινήτων
  • Σε περίπτωση κλοπής ή εξαφάνισης του αυτοκινήτου οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες για τον αποχαρακτηρισμό και την αντικατάσταση του οχήματος υποβάλλουν υποχρεωτικά και τα εξής: 
   α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται το γεγονός της κλοπής ή εξαφάνισης, η ημερομηνία και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το γεγονός, καθώς και αν μαζί με το όχημα κλάπηκε ή εξαφανίστηκε η άδεια κυκλοφορίας, οι πινακίδες και το βιβλιάριο Μεταβολών.
   β. Αν το όχημα κλάπηκε εντός της Ελληνικής Επικράτειας απαιτείται Βεβαίωση της Αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι δηλώθηκε η κλοπή του οχήματος και των κρατικών πινακίδων (σε περίπτωση που δηλώνεται κλοπή ή απώλεια και των πινακίδων).
   γ. Αν το όχημα εξαφανίστηκε εντός της Ελληνικής Επικράτειας απαιτείται Βεβαίωση οποιασδήποτε επίσημης Αρχής κατά περίπτωση π.χ Λιμενικής Αρχής στην οποία θα βεβαιώνεται το γεγονός της εξαφάνισης του οχήματος [για τις περιπτώσεις εξαφάνισης π.χ ναυάγιο].
   δ. Βεβαίωση Εισαγγελικής Αρχής, στην οποία να βεβαιώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες κατέθεσαν μήνυση κατά των κλεπτών.
   ε. Αν το όχημα κλάπηκε ή εξαφανίστηκε στο εξωτερικό απαιτείται Βεβαίωση της αρμόδιας Ελληνικής Προξενικής Αρχής, που να βεβαιώνει το γεγονός της κλοπής ή εξαφάνισης. Εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί επίσημο έγγραφο της Αστυνομικής Αρχής της χώρας που συνέβη το γεγονός στο οποίο θα βεβαιώνεται η κλοπή ή η εξαφάνιση.
   ΠΡΟΣΟΧΗ : Το έγγραφο πρέπει να φέρει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (APOSTILLE) αν προέρχεται από χώρα που έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση. Σε περίπτωση που το έγγραφο προέρχεται από χώρα που δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση ή έχει προσχωρήσει αλλά η Ελλάδα έχει εγείρει αντιρρήσεις, απαιτείται θεώρηση από το Αρμόδιο Ελληνικό Προξενείο. Το έγγραφο υποβάλλεται μαζί με επίσημη μετάφραση.
  • Σε περίπτωση ολοσχερούς καταστροφής του αυτοκινήτου οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες για τον αποχαρακτηρισμό και την αντικατάσταση του οχήματος υποβάλλουν υποχρεωτικά και τα εξής:
   α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται το γεγονός της ολοσχερούς καταστροφής, η ημερομηνία, ο τόπος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το γεγονός, καθώς και αν μαζί με το όχημα καταστράφηκαν ολοσχερώς η άδεια κυκλοφορίας, οι πινακίδες και το βιβλιάριο Μεταβολών.
   β. Βεβαίωση αρμόδιας Κρατικής Αρχής, (Ελληνικής ή ξένης κατά περίπτωση. Για την ξένη αρχή απαιτείται η θεώρηση που περιγράφεται παραπάνω) ή Ασφαλιστικής Εταιρείας ότι το όχημα καταστράφηκε σε ατύχημα, με τρόπο που είναι αδύνατη η προσκόμιση έστω και του αποτυπώματος του αριθμού πλαισίου.
 • Ασφαλιστική Ενημερότητα

Για τον Αποχαρακτηρισμό και αντικατάσταση Φορτηγού και Λεωφορείου Δημόσιας Χρήσης ( Άρθρο 31 του ν.4663/2020 (Α΄ 30)) καθώς και Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Άρθρο 19 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59)) δεν  απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας.
Επίσης δεν απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας στην περίπτωση παραίτησης από το δικαίωμα ή ανάκλησης δικαιώματος Φορτηγού ή Λεωφορείου Δ.Χ
Εξαίρεση αποτελεί αποκλειστικά και μόνο η περίπτωση της παραίτησης από το δικαίωμα ή η ανάκληση δικαιώματος ΕΔΧ αυτοκινήτου για την οποία είναι απαραίτητη η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας.

 • Αποχαρακτηρισμός ΔΧ αυτοκινήτου του οποίου παρακρατείται η κυριότητα ή αποτελεί αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης .
  • Ο Αποχαρακτηρισμός Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου στην άδεια του οποίου έχει τεθεί παρακράτηση κυριότητας επιτρέπεται, μόνο εφόσον προσκομιστεί δήλωση του πωλητή βέβαιης χρονολογίας και γνησιότητας υπογραφής ότι συναινεί ρητά στην πραγματοποίηση της διαδικασίας του αποχαρακτηρισμού.
  • Γενικά σε όλα τα ΔΧ αυτοκίνητα όταν παρακρατείται η κυριότητα του αυτοκινήτου και του δικαιώματος, προκειμένου για τον αποχαρακτηρισμό απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του πωλητή ή η εξοφλητική πράξη του τιμήματος.
  • Ειδικά στα Τουριστικά Λ.Δ.Χ σε περίπτωση που παρακρατείται η κυριότητα, για τον αποχαρακτηρισμό υποβάλλεται έγγραφη συναίνεση του κυρίου του οχήματος η οποία πρέπει να έχει τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου.
  • Στην περίπτωση αποχαρακτηρισμού ΛΔΧ που αποτελεί αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης, για να γίνει ο αποχαρακτηρισμός απαιτείται η έγγραφη συναίνεση της εκμισθώτριας εταιρείας, η οποία θα πρέπει να έχει τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Αντικατάσταση αυτοκινήτου Δ.Χ

 • Τα Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα λόγω του έργου που επιτελούν (εξυπηρέτηση συγκοινωνιακών και μεταφορικών αναγκών των πολιτών), μετά τον τυχόν αποχαρακτηρισμό τους, πρέπει να αντικαθίστανται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Σύμφωνα με τις ισχύουσες επί μέρους διατάξεις αλλά και σύμφωνα με τη Νομολογία του ΣτΕ η πάροδος του εύλογου χρόνου που το όχημα μένει σε ακινησία χωρίς να αντικατασταθεί επιφέρει την απώλεια του δικαιώματος.
 • Αντικατάσταση Αστικών και Υπεραστικών ΛΔΧ.
  (Άρθρο 31 Ν. 2963/2001)
  • Τα Αστικά και Υπεραστικά Λ.Δ.Χ όταν αποχαρακτηρίζονται λόγω λήξης του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας κυκλοφορίας τους πρέπει να αντικαθίστανται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη διακοπή κυκλοφορίας.
  • Σε περίπτωση ολοσχερούς καταστροφής του Λεωφορείου λόγω πυρκαγιάς, ατυχήματος, κλοπής, ναυαγίου ή άλλου λόγου που συνιστά ανωτέρα βία, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται στην αντικατάσταση του οχήματος εντός ενός (1) έτους.
 • Αντικατάσταση Τουριστικών Λεωφορείων Δημόσιας Χρήσης
  (Ν. 711/1977 και κ.υ.α  Τ/932/97)
  • Η Αντικατάσταση Τουριστικών ΛΔΧ γίνεται μετά από έγκριση του ΕΟΤ και ολοκληρώνεται (έκδοση άδειας κυκλοφορίας και χορήγηση πινακίδων) εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης του ΕΟΤ.
 • Αντικατάσταση Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων (ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ή ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ) (Περίπτωση δ άρθρου 100 Ν.4070/2012 όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 13 του άρθρου 106 του Ν. 4199/2013)
  • Όταν ΕΔΧ αυτοκίνητο βρίσκεται σε ακινησία μετά από κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων για οποιοδήποτε λόγο (π.χ Αποχαρακτηρισμός), τότε με απόφαση Περιφερειάρχη ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας και αφαιρούνται οι πινακίδες ανάλογα με τον χρόνο ακινησίας ως εξής:
   • Ακινησία 1 έτος: Επιβάλλεται ανάκληση άδειας και πινακίδων για χρονικό διάστημα 1 μηνός.
   • Ακινησία 1 έτος και 7 μήνες: Επιβάλλεται ανάκληση άδειας και πινακίδων για χρονικό διάστημα 6 μηνών.
   • Συνολική ακινησία 2 έτη και 7 μήνες: Επιβάλλεται οριστική ανάκληση άδειας και πινακίδων.

Κόστος

Μηδέν (0) €.

Σχετική Νομοθεσία