Skip to content
Πίσω Πίσω

Ταξινόμηση ΦΔΧ ή Ρ σε αντικατάσταση άλλου

Αρμόδιο Τμήμα

Το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικ/νιων κάθε Περιφερειακής Ενότητας ή και σε τοπικό επίπεδο τα Τμήματα Μεταφορών Σητείας και Ιεράπετρας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – Υπ. Δήλωση
 2. Τίτλος κυριότητας (Πιστοποιητικά Ταξινόμησης Τελωνείου, Τιμολόγια , Βιβλιάριο Μεταβολών Κατοχής και Κυριότητας).
 3. Πρακτικό Επιθεώρησης οχήματος, όταν απαιτείται.
 4. Ασφαλιστική ενημερότητα ιδιοκτητών (Πιστοποιητικό Ε.Φ.Κ.Α).
 5. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας Άδειας Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων.
 6. Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) αν πρόκειται για μεταχειρισμένο.
 7. Επίδειξη  Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας  ή Άδεια Διαμονής). Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας  ή άλλων αντίστοιχων εγγράφων (Άρθρο 3 Ν.2690/99).
 8. Για την απόδειξη της ταυτότητας Νομικού προσώπου απαιτείται: Αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις Α.Ε. προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της.
 9. Απόδειξη καταβολής τέλους έκδοσης Άδειας από την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα: ποσού 100 €.
 10. Βεβαίωση καλής λειτουργίας περιοριστή ταχύτητας και ταχογράφου και να προκύπτει η ύπαρξη Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (ABS).

Πληροφοριακά Στοιχεία

Γενικά

 • Στο παρόν έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης δηλώνονται τα Δ.Χ αυτοκίνητα που έχει στην κατοχή του ο ιδιοκτήτης. (Σημείωση: Αν δεν επαρκεί ο χώρος, υποβάλλεται συνημμένη Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/86).
 • Για τη μη αυτοπρόσωπη κατάθεση της Αίτησης- Υπ. Δήλωσης ή παραλαβή της τελικής διοικητικής πράξης, απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτούμενου προσώπου στο παρόν έντυπο με ταυτόχρονη θεώρηση του γνησίου υπογραφής ή η προσκόμιση εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή ΚΕΠ. Δεκτό γίνεται επίσης και Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο.
 • Η αναγραφή του τηλεφώνου, του FAX και της Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email) στην παρούσα αίτηση είναι προαιρετική και μόνο για τη δική σας ενημέρωση.

Απόδειξη οικονομικής επιφάνειας του Μεταφορέα

Στην περίπτωση αντικατάστασης ΦΔΧ, δεν αυξάνεται ο στόλος των χρησιμοποιούμενων φορτηγών και κατά συνέπεια δεν απαιτείται η απόδειξη οικονομικής επιφάνειας, εκτός αν αλλάζει το απαιτούμενο δικαιολογητικό (βεβαίωση ή εγγύηση τράπεζας). Στην περίπτωση αυτή το δικαιολογητικό που υποβάλλεται προς απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας πρέπει να καλύπτει το σύνολο των χρησιμοποιούμενων ΦΔΧ. (Εγκύκλιος Β1/2261/53/13-2-2018).

Ταχογράφος-περιοριστής ταχύτητας- ABS

Ένα Φορτηγό -Ρυμουλκούμενο – Ημιρυμουλκούμεο με ΜΑΜΦΟ >3.500 Kg πρέπει να φέρει εγκατεστημένο Σύστημα Αντιεμπλοκής Πέδησης (ΣΑΠ)- (ABS).

 • Προεγκατεστημένο ΣΑΠ
  • Για τα καινούργια οχήματα η ύπαρξη ΣΑΠ (ABS) αποδεικνύεται από ισχύουσα έγκριση τύπου.
  • Για τα μεταχειρισμένα οχήματα η ύπαρξη ΣΑΠ (ABS) αποδεικνύεται από:
   α. Ισχύουσα έγκριση τύπου ή
   β. Ξένη άδεια ή
   γ. Βεβαίωση Εργοστασίου κατασκευής ή
   δ. Βεβαίωση επίσημης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα ή
   ε. Βεβαίωση ΚΤΕΟ μετά από εκούσιο έλεγχο.
 • Εκ των υστέρων τοποθέτηση ΣΑΠ
  Υπάρχει η δυνατότητα για τα οχήματα που εισήχθησαν στη χώρα μας πριν την 1 Ιανουαρίου 2009 να γίνει τοποθέτηση ΣΑΠ (ABS) σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Στην περίπτωση αυτή διενεργείται Τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ και χορηγείται Βεβαίωση για την τοποθέτηση ΣΑΠ (ABS).

Για την ταξινόμηση του οχήματος πλην των υπόλοιπων δικαιολογητικών απαιτείται και η προσκόμιση Βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφου (διετούς ισχύος) και περιοριστή ταχύτητας. Η βεβαιώσεις χορηγούνται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο συνεργείο επισκευής και συντήρησης. 

Κόστος

Τέλος έκδοσης Άδειας εκατό ευρώ (100) €

Σχετική Νομοθεσία