Skip to content
Πίσω Πίσω

Οριστική διαγραφή ΕΙΧ – ΦΙΧ (με ΜΑΜΦΟ μέχρι 3,5 τόνους) λόγω εξαγωγής και επαναταξινόμησης σε άλλη χώρα

Αρμόδιο Τμήμα

Το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικ/νιων κάθε Περιφερειακής Ενότητας ή και σε τοπικό επίπεδο τα Τμήματα Μεταφορών Μοιρών, Αρκαλοχωρίου, Σητείας και Ιεράπετρας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Α. ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ

 1. Αίτηση – Υπ. Δήλωση του ενδιαφερομένου κατόχου και ιδιοκτήτη το οχήματος.
 2. Άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες του οχήματος.
 3. Βιβλιάριο Μεταβολών του φορτηγού αν είχε χορηγηθεί κατά τη αρχική ταξινόμηση.
 4. Δικαιολογητικά άρσης οποιουδήποτε κωλύματος εφόσον υπάρχει, που αφορά την κυριότητα του οχήματος (πχ Παρακράτηση κυριότητας, Δέσμευση λόγω δικαστικής απόφασης, απαγόρευση μεταβίβασης κτλ).
 5. Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το όχημα βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφερόμενου.
 6. Επίδειξη  Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας  ή Άδεια Διαμονής).
 7. Για την απόδειξη της ταυτότητας Νομικού προσώπου απαιτείται: Αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις Α.Ε. προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της.
 8. Ολοκλήρωση διαδικασίας οριστικής διαγραφής:

i) Εξαγωγή και Επαναταξινόμηση οχήματος σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ.
Η διαγραφή του οχήματος ολοκληρώνεται από την υπηρεσία μας όταν:

α) Γνωστοποιηθεί η ταξινόμηση του οχήματος στην υπηρεσία μας απευθείας από την αντίστοιχη υπηρεσία του άλλου κράτους μέλους, ή

β) Γνωστοποιηθεί η ταξινόμηση του οχήματος μέσω του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ή

γ) Ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει στην υπηρεσία αυτοπροσώπως τα αποδεικτικά έγγραφα ταξινόμησης στο εξωτερικό, σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση και υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των αναφερομένων.

ii) Εξαγωγή και Επαναταξινόμηση οχήματος σε κράτος μη μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ.
Η διαγραφή του οχήματος ολοκληρώνεται από την υπηρεσία μας όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει:

α) Αντίγραφο εκτύπωσης μέσω του πληροφοριακού συστήματος τελωνείων του μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής που χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό για την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών διατυπώσεων εξαγωγής»

β) Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας και σχετικής βεβαίωσης ταξινόμησης σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από το κράτος όπου ταξινομήθηκε το όχημα, συνοδευόμενης από επίσημη μετάφραση και υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των αναφερομένων.

Β.  ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ

i)     Εξαγωγή και Επαναταξινόμηση οχήματος σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ. 

       Το όχημα διαγράφεται από τα οικεία μητρώα όταν:  α) Γνωστοποιηθεί η ταξινόμηση του οχήματος στην υπηρεσία μας απευθείας από την αντίστοιχη υπηρεσία του άλλου κράτους μέλους, ή β) Γνωστοποιηθεί η ταξινόμηση του οχήματος μέσω του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ή γ) Ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει στην υπηρεσία αυτοπροσώπως τα αποδεικτικά έγγραφα ταξινόμησης στο εξωτερικό, σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση και υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των αναφερομένων. Και δ) Προσκομιστεί βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το όχημα βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφερόμενου.

ii)    Εξαγωγή και Επαναταξινόμηση οχήματος σε κράτος μη μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ.

       Για τη διαγραφή του οχήματος απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

      α) [simple_tooltip content=’Για να προβάλετε το αρχείο χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader (get.adobe.com/reader)’] Αίτηση – Υπ. Δήλωση [/simple_tooltip] του ενδιαφερομένου κατόχου και ιδιοκτήτη το οχήματος.

       β) Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας από το κράτος όπου ταξινομήθηκε το όχημα.

       γ) Σχετική βεβαίωσης ταξινόμησης σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από το κράτος όπου ταξινομήθηκε το όχημα, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση και υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των αναφερομένων όπου θα πρέπει να αναφέρεται αν παρακρατήθηκαν ή όχι τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος.

       δ)  Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το όχημα βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφερόμενου.

       ε) Άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες αν δεν έχουν παρακρατηθεί από το κράτος που ταξινομήθηκε το όχημα.

Πληροφοριακά Στοιχεία

 • Ημερομηνία διαγραφής του οχήματος από το μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων θα είναι αυτή της ταξινόμησης και της χορήγησης άδειας κυκλοφορίας όπως θα βεβαιώνεται από την Υπηρεσία του άλλου κράτους. 
 • Επιβατηγά αυτοκίνητα και Φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι 3.500 Kg (3,5 τόνους) τα οποία έχουν αχρηστευθεί ή ο ιδιοκτήτης επιθυμεί την καταστροφή τους παραδίδονται υποχρεωτικά σε Κέντρα Ανακύκλωσης Οχημάτων.
 • Δίκυκλα, Λεωφορεία ή Φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 3.500 Kg τα οποία έχουν αχρηστευθεί ή ο ιδιοκτήτης επιθυμεί την καταστροφή τους ή την εξαγωγή τους στο εξωτερικό διαγράφονται από τα μητρώα κυκλοφορούντων οχημάτων με την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών με διαφορετική αίτηση.
 • Στην περίπτωση που κατατίθενται τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών, εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας με την παρατήρηση «όχι για κυκλοφορία-μόνο εξαγωγή/αποστολή σε άλλο κράτος» και παραδίδεται στον ιδιοκτήτη για την εξαγωγή του οχήματος.
 • Η οριστική διαγραφή φορτηγού γίνεται μόνο στην υπηρεσία που τηρείται ο υπηρεσιακός φάκελος του οχήματος.
 • Για τη μη αυτοπρόσωπη κατάθεση της Αίτησης- Υπ. Δήλωσης ή παραλαβή της τελικής διοικητικής πράξης, απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτούμενου προσώπου στο παρόν έντυπο με ταυτόχρονη θεώρηση του γνησίου υπογραφής ή η προσκόμιση εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή ΚΕΠ. Δεκτό γίνεται επίσης και Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο.
 • Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο εκτός από Αίτηση επέχει θέση και Υπεύθυνης Δήλωσης, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης δεν μπορεί να υπογραφεί από άλλο πρόσωπο παρά μόνο αν είναι εφοδιασμένο με Γενικό ή Ειδικό Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο στο οποίο ρητά δίνεται το δικαίωμα υπογραφής της Υπεύθυνης Δήλωσης ( Αριθμ. 563/2005 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ).
 • Η αναγραφή του τηλεφώνου, του FAX και της Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email) στην παρούσα αίτηση είναι προαιρετική και μόνο για τη δική σας ενημέρωση.

Κόστος

Μηδέν (0) €.

Σχετική Νομοθεσία