Skip to content
Πίσω Πίσω

Οριστική διαγραφή ΔΙΧ- ΛΙΧ -ΦΙΧ (με ΜΑΜΦΟ > 3,5 τόνους) λόγω καταστροφής, διάλυσης , αχρήστευσης ή εξαγωγής στο εξωτερικό

Αρμόδιο Τμήμα

Το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικ/νιων κάθε Περιφερειακής Ενότητας ή και σε τοπικό επίπεδο τα Τμήματα Μεταφορών Μοιρών, Αρκαλοχωρίου, Σητείας και Ιεράπετρας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – Υπ. Δήλωση η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο για την οριστική διαγραφή οχήματος λόγω καταστροφής, διάλυσης, αχρήστευσης ή εξαγωγής στο εξωτερικό, αν πρόκειται για Δίκυκλο, Λεωφορείο ή Φορτηγό με ΜΑΜΦΟ (Μικτό Βάρος) άνω των 3.500 Kg (3,5 tn).
 2. Άδεια κυκλοφορίας (πρωτότυπη και φωτοτυπία) και κρατικές πινακίδες του οχήματος.
 3. Βιβλιάριο Μεταβολών (για φορτηγά και λεωφορεία).
 4. Δικαιολογητικά άρσης οποιουδήποτε κωλύματος εφόσον υπάρχει, που αφορά την κυριότητα του οχήματος (πχ Παρακράτηση, Δέσμευση κτλ).
 5. Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το όχημα βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφερόμενου. (Αφορά Λεωφορείο ή Φορτηγό που εξάγεται σε άλλο κράτος).
 6. Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής). Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλων αντίστοιχων εγγράφων (Άρθρο 3 Ν.2690/99).
 7. Για την απόδειξη της ταυτότητας Νομικού προσώπου απαιτείται: Αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις Α.Ε. προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της.

Πληροφοριακά Στοιχεία

 • Οχήματα τα οποία εξάγονται στο εξωτερικό διαγράφονται από τα μητρώα κυκλοφορούντων οχημάτων με την κατάθεση αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναφέρονται παραπάνω στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικ/νιων.
 • Επιβατηγά αυτοκίνητα και Φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι 3.500 Kg (3,5 τόνους) τα οποία έχουν αχρηστευθεί ή ο ιδιοκτήτης επιθυμεί την καταστροφή τους παραδίδονται υποχρεωτικά σε Κέντρα Ανακύκλωσης Οχημάτων.
 • Για Επιβατηγά αυτοκίνητα και Φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι 3.500 Kg (3,5 τόνους) που ο ιδιοκτήτης επιθυμεί την εξαγωγή και επαναταξινόμηση τους στο εξωτερικό υποβάλλεται άλλη αίτηση.
 • Δίκυκλα, Λεωφορεία ή Φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 3.500 Kg τα οποία έχουν αχρηστευθεί ή ο ιδιοκτήτης επιθυμεί την καταστροφή τους διαγράφονται από τα μητρώα κυκλοφορούντων οχημάτων με την κατάθεση αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναφέρονται παραπάνω στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικ/νιων.
 • Η πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη μόνο στην περίπτωση εξαγωγής του οχήματος σε χώρα της Ε.Ε.
 • Η οριστική διαγραφή φορτηγού και λεωφορείου γίνεται μόνο στην υπηρεσία που τηρείται ο υπηρεσιακός φάκελος του οχήματος.
 • Για τη μη αυτοπρόσωπη κατάθεση της Αίτησης- Υπ. Δήλωσης ή παραλαβή της τελικής διοικητικής πράξης, απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτούμενου προσώπου στο παρόν έντυπο με ταυτόχρονη θεώρηση του γνησίου υπογραφής ή η προσκόμιση εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή ΚΕΠ. Δεκτό γίνεται επίσης και Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο.
 • Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο εκτός από Αίτηση επέχει θέση και Υπεύθυνης Δήλωσης, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης δεν μπορεί να υπογραφεί από άλλο πρόσωπο παρά μόνο αν είναι εφοδιασμένο με Γενικό ή Ειδικό Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο στο οποίο ρητά δίνεται το δικαίωμα υπογραφής της Υπεύθυνης Δήλωσης ( Αριθμ. 563/2005 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ).
 • Η αναγραφή του τηλεφώνου, του FAX και της Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email) στην παρούσα αίτηση είναι προαιρετική και μόνο για τη δική σας ενημέρωση.

Κόστος

Μηδέν (0) €.

Σχετική Νομοθεσία