Skip to content
Πίσω Πίσω

Χορήγηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου

Αρμόδιο Τμήμα

Το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικ/νιων κάθε Περιφερειακής Ενότητας ή και σε τοπικό επίπεδο τα Τμήματα Μεταφορών Σητείας και Ιεράπετρας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – Υπ. Δήλωση
 2. Τίτλος Κυριότητας. (Πιστοποιητικά Ταξινόμησης (Α & Β) Τελωνείου, Βιβλιάριο Μεταβολών Κατοχής και Κυριότητας.)
 3. Αντίγραφο της απόφασης με την οποία έχει χορηγηθεί το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία του νέου ΕΔΧ αυτοκινήτου.
 4. Αποδεικτικό είσπραξης ποσού 1000 € υπέρ του Δημοσίου (Προσκομίζεται Διπλότυπο Είσπραξης του παραπάνω ποσού στον Κ.Α.Ε 3741 ή από την εφαρμογή e-παράβολο επιλέγοντας τον κωδικό 2990 για τη Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας βάσει του Ν. 4070/12)].
 5. Ασφαλιστική ενημερότητα (Πιστοποιητικό Ε.Φ.Κ.Α).
 6. Πρακτικό Επιθεώρησης οχήματος.
 7. Ισχύον Δελτίο ΚΤΕΟ αν πρόκειται για μεταχειρισμένο.
 8. Υπεύθυνη Δήλωση Τεχνίτη Ταξιμέτρου (Αφορά μόνο τα ΕΔΧ-ΤΑΞΙ).
 9. Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ). Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλων αντίστοιχων εγγράφων (Άρθρο 3 Ν.2690/99).
 10. Για την απόδειξη της ταυτότητας Νομικού προσώπου απαιτείται: Αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις Α.Ε. προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της.
 11. Απόδειξη καταβολής τέλους έκδοσης Άδειας από την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα: ποσού 100 €.

Πληροφοριακά Στοιχεία

Γενικά

 • Στο έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης δηλώνονται τα Δ.Χ αυτοκίνητα που έχει στην κατοχή του ο ιδιοκτήτης. (Σημείωση: Αν δεν επαρκεί ο χώρος, υποβάλλεται συνημμένη Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/86).
 • Για τη μη αυτοπρόσωπη κατάθεση της Αίτησης- Υπ. Δήλωσης ή παραλαβή της τελικής διοικητικής πράξης, απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτούμενου προσώπου στο έντυπο της Αίτησης-υπ. Δήλωσης με ταυτόχρονη θεώρηση του γνησίου υπογραφής ή η προσκόμιση εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή ΚΕΠ. Δεκτό γίνεται επίσης και Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο.
 • Η αναγραφή του τηλεφώνου, του FAX και της Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email) στην αίτηση είναι προαιρετική και μόνο για τη δική σας ενημέρωση.

Όροι θέσης σε κυκλοφορία ΕΔΧ αυτοκινήτου

 • Νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου δικαιούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση Περιφερειάρχη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 85 και 106-111 του Ν. 4070/2012 ( Α΄ 82) . Εντός αποκλειστικής προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρέπει να ταξινομηθεί και να τεθεί σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο. Αν παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα, χωρίς να ταξινομηθεί και τεθεί σε κυκλοφορία το αυτοκίνητο, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλείται οριστικά το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
  ( Παραγρ. 10 άρθρου 106 Ν. 4070/12).
 • Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία πρέπει να είναι είτε καινούρια κατηγορίας EURO 5 ή EURO V ή νεότερης τεχνολογίας είτε μεταχειρισμένα της τελευταίας πενταετίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου. (Άρθρο 89 παραγρ. 5 δ και 92 παραγρ. 5 δ του Ν. 4070/2012 όπως ισχύει).

Κόστος

Παράβολο εισφοράς υπέρ του Δημοσίου 1000 € .

Τέλος έκδοσης Άδειας 100 €.

Σχετική Νομοθεσία