Όχι, εκτός αν πρέπει να οδηγήσετε στην Ε.Ε. Γενικά τα χάρτινα διπλώματα θα πρέπει να αλλαχθούν μέχρι το 2033.

Οδηγώ με χάρτινο δίπλωμα, θα πρέπει άμεσα να το αντικαταστήσω με πλαστικό;