Όχι, σε καμία περίπτωση , το δικαίωμα στην οδήγηση αποδεικνύεται μονάχα με τη πρωτότυπη άδεια οδήγησης.

Μπορώ να οδηγώ με φωτοτυπία της Άδειας Οδήγησης;