Θα πρέπει να πάτε σε αστυνομικό Τμήμα και να δηλώσετε την κλοπή. Κατόπιν θα προσέλθετε στην Υπηρεσία μας με την βεβαίωση της Αστυνομίας και θα κάνετε Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφου Εντύπου Άδειας Οδήγησης λόγω Κλοπής. Στην περίπτωση αυτή δεν πληρώνετε το παράβολο αξίας τριάντα  (30) ευρώ λόγω κλοπής. Πληρώνετε όμως το παράβολο αξίας τριάντα (30) ευρώ για την εκτύπωση και εισφοράς υπέρ τρίτων αξίας εννέα ευρώ και δύο λεπτών (9,02)

Μου έκλεψαν την άδεια οδήγησής μου μέσα από το αυτοκίνητο. Τι κάνω;