Θα πρέπει  προσέλθετε στην Υπηρεσία μας με πληρωμένο παράβολο αξίας τριάντα (30) ευρώ για την εκτύπωση , μία (1) έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου, φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και με τη χάρτινη άδεια οδήγησης προκειμένου να ξεκινήσετε τη διαδικασία της αντικατάστασης.

Θέλω να αντικαταστήσω τη χάρτινη άδεια οδήγησής μου με πλαστική, τι πρέπει να κάνω;