Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να αντικαταστήσετε την άδεια οδήγησης στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης της επαγγελματικής άδειας οδήγησης (ληγμένη) αλλά και η ημερομηνία λήξης της ερασιτεχνικής άδειας σε ισχύ. Το κόστος είναι 30 ευρώ και ακολουθείται η διαδικασία της αντικατάστασης.

Η επαγγελματική άδεια οδήγησής μου έχει λήξει. Μπορώ να οδηγώ με την άδεια οδήγησής μου το ιδιωτικό αυτοκίνητό μου?