Θα πρέπει να προσέλθετε στην Υπηρεσία και να ξεκινήσετε τη διαδικασία της ανανέωσης της άδειάς σας. Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να φέρετε μαζί σας

  • τρεις έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου,
  • ένα πιστοποιητικό υγείας από παθολόγο και ένα από οφθαλμίατρο
  • πληρωμένα παράβολα αξίας πενήντα (50 ) ευρώ για την ανανέωση, τριάντα ευρώ (30) για την εκτύπωση και δεκαοχτώ (18) ευρώ για πάγιο τέλος χαρτοσήμου
Είμαι 65 χρονών και λήγει η Άδεια Οδήγησης, τι πρέπει να κάνω;