Φυσικά εφόσον μεταβείτε σε οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία και κάνετε το «γνήσιο της υπογραφής» σας στα έγγραφα που είναι απαραίτητο να γίνει αυτό.

Δεν έχω χρόνο να έρθω ο ίδιος να καταθέσω δικαιολογητικά, μπορεί να έρθει κάποιος άλλος να υποβάλλει για μένα;