Θα πρέπει άμεσα να προσέλθετε στην Υπηρεσία να συμπληρώσετε την Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφου Εντύπου Άδειας Οδήγησης λόγω Απώλειας κρατώντας μαζί σας την Αστυνομική σας ταυτότητα, παράβολο αξίας 30 ευρώ και μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου Διαβατηρίου.

Έχασα την άδεια οδήγησής μου. Τι κάνω;