Μπορείτε είτε να έρθετε  στην Υπηρεσία κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:30 έως τις 14:00 και να εξυπηρετηθείτε  με τη σειρά προτεραιότητας  είτε να κλείσετε ραντεβού ηλεκτρονικά στο site μας. Κατά την είσοδό σας στην Υπηρεσία θα πρέπει να επισκεφθείτε την Υποδοχή όπου θα υποβάλετε τυχόν ερωτήσεις αλλά και για να ελεγχθεί η πληρότητα των εγγράφων που θέλετε να υποβάλλετε. Εφόσον τα δικαιολογητικά σας είναι πλήρη μετά το σχετικό έλεγχο τότε σας δίδεται εισιτήριο στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας και ο αριθμός προτεραιότητας. Το εισιτήριο είναι προσωπικό, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλο πρόσωπο και δεν ισχύει για την επόμενη ημέρα.

Πως μπορώ να εξυπηρετηθώ από την Υπηρεσία;